К основному контенту

შეხმიანება პროფესიონალ ფიზიკოსთან.

* 
Janri Gogeshvili    შინაასობრივად დატვირთული, დინამიური პასუხებია და ძალზე კარგია, რომ ბატონი თამაზი მეცნიერულ სფეროს სხვადასხვაფორმულირებებითარ ამძიმებს. უშუალო, ხალასი თხრობით აღუძრავს მკითხველს, ფიზიკისადმი ინტერესსმაგრამმეცნიერება და განსაკუთრებით ფიზიკა ჩემთვის, უპირველეს ყოვლისა, სამყაროს სწორი შემეცნების ერთადერთი საშუალებაა…” (. .) ალბათ ასეცაა, მაგრამ ვფიქრობ სამყაროსსწორიშემეცნება მხოლოდ და მხოლოდ ამგვარი მიდგომით, ვერ ხერხდება; სხვა თუ არაფერი, გავიხსენოთ პლატონისა და არისტოტელეს ცნობილი მოსაზრებები, ან თუნდაც ”…იგი შესანიშნავი მაგალითია იმისა, რომ ფიზიკური მოვლენების წვდომა ძალზე იოლი იქნება, მათ შესახებ მხოლოდ პოეტური ხატებისა და იგავ-სურათების მეშვეობით თუ ვილაპარაკებთ…”
ნილს ბორი კვანტური ფიზიკის შესახებ
როგორც ვიცი ამგვარი აზრს იზიარებს ვერნერ ჰაიზენბერგიც, ანუ ’’წვნიანობა’’ სამყაროს შეცნობის მიმართებაშიც უცილოა.
კარგი ფიზიკოსი თავის თავში სინამდვილეში სამ პროფესიას აერთიანებს: ფიზიკოსს, მათემატიკოსს და ფილოსოფოსს, რადგანაც ფიზიკოსი სამყაროს შეიმეცნებს ფიზიკოსის თვალით, მაგრამ მისთვის ’’სასიცოცხლოდ’’ აუცილებელია მათემატიკის კარგად ცოდნა (რადგანაც ფიზიკოსის ’’სალაპარაკო ენა’’ მათემატიკაა!) და ფილოსოფიური გააზრება იმ შედეგებისა, ცდებისა რაც ფიზიკოსმა მიიღო! მთავარი სირთულე პრაქტიკაში კი მაინც მათემატიკის ცოდნაა, რადგანაც მე მყოლია დაწყებით კურსებზე კარგი, ’გულანთებული’’ ფიზიკისათვის სტუდენტები, მაგრამ მათემატიკის არასკმარისი ცოდნის გამო, ისინი შემდგომ ’’იკარგებიან’’ და სამწუხაროდ, ხშირად საქმე იქამდეც კი მიდის, რომ ფიზიკას თავს ანებებენ.” (. .)
დიახ, თითქმის რელურია, მაგრამ არსებობსშეგრძნებითობისენაც… (შესაძლოა სხვაგვარადაც წარმოვაჩინოთ). ”რიგითებზეგათვლილი ფორმულირება სამყაროს წიაღიდან მოვლენილ მკვლევარებს არ ეხებათ. ამის მაგალითად მაიკლ ფარადეის მეცნიერულ-შემოქმედებითი მოღვაწეობაც კმარა.http://lawbooks.news/razvi.../fizik-kotoryiy-znal-26790.html (4.6. "ФИЗИК, КОТОРЫЙ НЕ ЗНАЛ МАТЕМАТИКИ
Английский изобретатель Майкл Фарадей был одним из наиболее выдающихся научных умов. Его теория электромагнитных полей и силовых линий вдохновила Эйнштейна. Тем не менее метод Фарадея озадачил и озадачивает до сих пор тех историков науки, кому присуща прямолинейность.
«Фарадей… отличался абсолютной математической невинностью… — удивляется Айзек Азимов в “Истории физики”. — Он разработал свою теорию силовых линий удивительно незамысловатым способом, представив их как резиновые ленты».
Ученые, видимо, еще долго не знали бы, что делать с силовыми линиями Фарадея, если бы Джеймс Кларк Максвелл впоследствии не описал их математически. Бедный Фарадей очень старался разобраться в построениях Максвелла, но в конце концов совсем запутался и написал Максвеллу письмо, в котором умолял его «перевести иероглифы на человеческий язык, который я сам бы смог понять».
 

 და ერთიც, სამყაროს მრავალფეროვნების უკეთ შემეცნების კვალობაზე; ამონარიდი ჰანს მაგნუს ენცენსბერგერის ესსედან:
ესთეტიკური ხედვა არც მათემატიკისთვის, არც თეორიული ფიზიკისთვის ყოფილა ოდესმე უცხო. ოდენ დამტკიცებას არასდროს სჯერდებოდნენ; მათი საუკეთესო წარმომადგენლები ყოველთვის მოხდენილ, რომ არ ვთქვათ ნატიფ, ამოხსნებს ეძებდნენ. ამ თვალსაზრისით, მრავალი შეცოდება პოზიტივიზმის სინდისზეა. მას ქრონიკული სენი სჭირდა: არ გააჩნდა ფანტაზია. ამ ფაქტმა შემეცნების თეორიასა და მეთოდიკაზეც იქონია ზეგავლენა.
ბევრი რამ მეტყველებს იმაზე, რომ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი მალე საბოლოოდ გამოეთხოვებიან მეცხრამეტე საუკუნის დოგმებს. კლასიკური მატერიალიზმი ისევე, როგორც მისი სუბსტრატი, დაშლის პროცესშია. კოსმოლოგიასა და ნევროლოგიურ მეცნიერებებში ტაბუ აღარ ადევს ისეთ საკამათო იდეებს, რომელთა დასაბუთებაც ვერ ხერხდება ექსპერიმენტით. გიოდელიდან მოყოლებული, მათემატიკაც კი იძულებულია, თვალი გაუსწოროს თავისი წვდომის შესაძლებლობების ორაზროვნებას, ხოლო კვანტურ ფიზიკაში შეუცნობელი ყოველდღიურ, ჩვეულ მოვლენად იქცა.
სტატუს ქუო- მეტისმეტად მგზნებარე დამცველებთან შეტაკების საფრთხის წინაშეც კი გავრისკოთ იმის მტკიცება, რომ თვით ყველაზე პერსპექტიული მეცნიერებაც სხვა არაფერია, თუ არამითოსის თანამედროვე ფორმა. მკვლევართა უმრავლესობისთვის შეუმჩნევლად, მათ კონცეპციებში, ახალი სახით, კვლავაც გვიბრუნდება კაცობრიობის ყველა დასაბამიერი კითხვა, ოცნება თუ კოშმარი. მათი მეტაფორები მხოლოდ ამ მითთა ქმნადობის გამოხატვის საშუალებებია.”
 პატივისცემით და მხოლოდ და მხოლოდ შეხმიანების თვალსაზრისით
***
P.S.    ამგვარქრონიკული სენიდანთავისუფალ, თვალსაჩინო მეცნიერთა ბიოგრაფიულითავგადასავლებიდა ცნობილ მოაზროვნეთა კვლევანი, რიგით, ძიების სურვილით შეპყრობილ მოკვდავს, ზოგჯერ იმგვარ სიმხნევეს შესძენს, ანუ იმგვარად წაახალისებს, რომ  საკუთარ ინტუიციასა და ალღოს (თუნდაც არაცნობიერ რესურსებს) მინდობილი პროფესიონალთაგან დაშვებული ნორმებს არ დაგიდევთ და თავისარაპროფესიონალურხედვებს საზოგადოების სამჯავროზე გამოიტანსროგორც ამბობენცდა ბედის მონახევრეა”. ჰოდა, მეც გადავწყვიტე ქართულ სააზროვნო, პოეტურ  სივრცეში, ”კვანტური იმპულსებითაღძრული არეალი წარმომეჩინა. _პოეზია / Поэзия / poetry _ /კვანტური იმპულსები /Кв... რა თქმა უნდა, ეს სივრცე ყველასთვის (ჩონგურ ჩონგურ გიტარა სიძემ რა მოგიტანა …) მისაღები ვერ იქნება, მაგრამ ისიც უნდა ითქვას, რომ პოეზიაში, სტროფიკაში განსწვლულები, ნაკლებად ქმნიან, რაიმე საყურადღებოს
განმარტება _სტროფიკაLit.ლექსთმცოდნეობის დარგი, რომელიც შეისწავლის სტროფის სპეციფიკას, მისი წარმოშობისა და განვითარების პროცესს.
***

საძიებელი
The index
\/

გადაფურცლეთ წიგნები და ჟურნალები... ჯანრი გოგეშვილი, _ Look through books and magazines... Janri gogeshvili

========

*
*


Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

”ხატოვან აღქმათა ობსერვატორიის” დღიურებიდან / ხელოვნური ინტელექტი და ”კოპენჰაგენის ინტერპრეტაცია”

”ხატოვან აღქმათა ობსერვატორია” ¬/ «Обсерватория образных восприятий» / ¬ “Observatory of figurative perceptions “/მეცნიერთა, მწერალთა და ხელოვანთა ასოციაცია ¬/ Ассоциация учёных, писателей и художников// Association of Scientists, Writers and Artists ¬/

”ხატოვან აღქმათა ობსერვატორიის” დღიურებიდან / Diary from "Observatory of figurative perceptions "